info@iranicmas.com ۰۲۴-۳۳۳۳۷۱۱۷مسابقه شهريور ماه (چرتكه طلايي)

شرایط و ضوابط شرکت در مسابقه شهريور ماه (چرتكه طلايي)
لطفا قبل از ثبت نام شرایط و مقررات مربوطه را به دقت مطالعه نموده و پس از تایید مراحل ثبت نام را ادامه دهید.

 قوانین و مقررات را مطالعه نموده و قبول می نمایم.